Comeza a andaina do novo blog da biblioteca. Chámase Bibliototem porque 9 totems a protexen. O material de que están feitos son os vellos caneiros do instituto, que botaran ao claustro os obreiros que facían a reforma do tellado. Non podían quedar convertidos en mera ferralla porque por eles fluíu durante 23 anos a auga da chuvia e con ela moitas historias, sentimentos, ilusións, proxectos....Agora nos serven de testemuño e de inspiración.viernes, 22 de enero de 2016

100 de anos de relatividade   O 25 de novembro de 2015 Einstein presentou a formulación da nova teoría da gravitación nun artigo titulado "As ecuacións do campo gravitacional?. Tratábase dunha teoría completamente diferente a todas as que se defenderon ata entón na Física.

A gran novidade de Einstein foi afirmar que o espazo e o tempo non son absolutos, non son magnitudes universais, como se afirmaba desde a física aristotélica,  senón que dependen do estado de movemento de quen efectúa as medidas. Por iso é polo que se terminase denominando teoría "da relatividade". Aínda que desta teoría ao devandito popular "todo é relativo" haxa "anos luz". O propio Einstein encargouse de manifestar o seu desacordo con esta expresión.
O que si posibilitou A Relatividade Xeral foi predicir fenómenos insospeitados, por exemplo que a luz se desvía ao pasar preto do Sol ou que o tempo transcorre a diferente ritmo segundo a altura sobre a Terra. Ese transcurso irregular do tempo a diferentes alturas da Terra afecta á sincronización dos reloxos na constelación de satélites responsables do funcionamento do GPS . Sen a teoría non serían posibles estes aparellos tan útiles hoxe.  


É curioso que unha teoría tan densa chegase non só á comunidade científica -o que é lóxico- senón que espertarse o interese da xente do montón. Incluso a revista Time trouxo a figura de Einstein a portada e nomeouno personaxe do século.Alumnos de 1º de bacharelato do noso centro participaron nesta conmemoración elaborando diferentes traballos onde presentan de forma accesible unha teoría tan complexa, desde os seus principios xerais ata as súas aplicacións, así como as diferenzas coa visión aristotélico-ptolemáica do universo.No hay comentarios: